top of page

IMPARA QUICKSCAN [IQ] MICROSOFT OFFICE 365 VOOR GEMEENTEN

Hoe slim is jouw gemeente met Office 365? De IQ scan geeft inzicht en laat zien waar jouw gemeente staat ten opzichte van de gestelde doelen. De uitkomst is een onmisbare analyse voor de succesvolle en kostenbesparende uitvoering van de implementatie.

De IQ scan bestaat uit:

 • Een diepgravend intakegesprek

 • Interviews op locatie met betrokkenen

 • Slimme analyse van de project- of programmaplannen en documentatie

 

De IQ scan richt zich op de business en de IT. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aandachtspunten zijn onder meer:

 • Compliancy

  • security

  • informatiebeheer

  • privacy

 • Governance

 • Adoptie

 • Technische infrastructuur

Exact weten waar je aan toe bent

Het resultaat van de IQ scan is een adviesrapport dat we bij jou presenteren. Het bevat cruciale kennis waardoor het Office 365 traject intelligenter en efficiënter verloopt. De IQ scan duurt twee weken en wordt voor een vaste investering uitgevoerd.

De IQ scan laat zien waar jouw gemeente staat ten opzichte van de gestelde doelen. De uitkomst is een onmisbare analyse voor de succesvolle en kostenbesparende uitvoering van de implementatie.

WE KUNNEN JE BRENGEN

MAAR LIEVER LEREN WE JE

HOE DE KNOPPEN WERKEN

IMPARA MAAKT GEMEENTEN SLIMMER

Een Office 365-implementatie is meer dan een IT-traject. Er komt veel bij kijken. Wij hebben relevante ervaring bij verschillende gemeenten. We vertalen de wensen van de business naar techniek, en de veranderingen in techniek naar de business. De IQ scan is maatwerk. Het biedt je zekerheid over de stand van zaken en geeft je een helder advies waarmee je zelfstandig verder kunt. In de drie onderstaande voorbeelden zie je waarvoor je een IQ scan kunt inzetten.

In control met de IQ scan


Met de IQ scan op programmaniveau controleren we of de vastgestelde doel-stellingen en ambities gehaald worden. Zie het als een second opinion. We brengen aandachtspunten in kaart op het gebied van planning, budgettering en resources. We toetsen de bevindingen aan onze ervaring en de visie van een slimme en slanke digitale gemeente.

 • Is de programma governance op orde

 • Zijn de juiste stakeholders betrokken

 • Zijn alle risico’s in kaart

 • Zijn de budgetten en planning realistisch

 • Is er voldoende aandacht voor adoptie door de eindgebruikers

 • Is de compliance gewaarborgd


Met de inzichten en aanbevelingen uit ons adviesrapport ga je daarna zelfstandig en gericht aan de slag om risico’s van het traject te beheersen en te verkleinen.

Informatie vindbaar en veilig dankzij de IQ scan


Als je wilt weten of jouw geplande Office 365 omgeving goed is ingericht qua informatiebeheer, dan helpt de IQ scan je verder. Aan de hand van de informatie-beheerplannen analyseren we of de informatie in Office 365 vindbaar en ontsloten is voor de juiste mensen, zodat ze optimaal samenwerken.

 • Delen we informatie veilig met externen en ketenpartners

 • Hebben we grip op de document lifecycle in Office 365

 • Zetten we metadatering slim in

 • Is onze Office 365 omgeving compliant op het gebied van beveiliging en archivering

 • Wat is de impact van Office 365 op bestaande informatieprocessen


Met behulp van onze adviezen optimaliseer jij de informatie-huishouding van jouw organisatie in Office 365.

Goed voorbereid naar de cloud met de IQ scan


De introductie van Office 365 vereist een modern werkplek-concept. De IQ scan toetst of het huidige of geplande concept voldoet aan de technische en functionele eisen. We kijken of de beheerorganisatie klaar is voor de nieuwe, kort-cyclische manier van werken. We beoordelen de infrastructuur en de kennis en kunde die nodig zijn om de nieuwe werkplek vorm te geven en te beheren. We hebben speciale aandacht voor security en het bieden van meerwaarde voor de business.

 • Maakt de organisatie de juiste keuzes in (toekomstige) investeringen

 • Kan de implementatievolgorde slimmer

 • Sluit het nieuwe werkplekconcept aan bij de wensen van de business

 • Is er voldoende kennis aanwezig in de beheerorganisatie

 • Is de bescherming van onze data in de cloud gewaarborgd


Na de IQ scan weet je of je op de goede weg bent met het plannen, realiseren en beheren van de moderne werkplek bij jouw organisatie. Met onze concrete adviezen kun je op tijd bijsturen.

Download hier de pdf over de IQ scan

Bij Impara hebben we een passie voor het delen van kennis


Kennis waarmee we jouw organisatie slimmer maken. We gebruiken onze kennis om Office 365 vraagstukken op te lossen, maar liever leren we je hoe je dat zelf doet.

Exclusieve expertise voor gemeenten
Impara ontwikkelde de IQ scan speciaal voor gemeenten. We weten wat er speelt en spreken dezelfde taal. We hebben jarenlange ervaring met Office 365 én (verander)trajecten binnen gemeenten.

Neem nu contact op

 

We vertellen je alles over de IQ scan tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Stuur Impara een mail.

bottom of page